volgende

ENKELE RESULTATEN

Op deze en de volgende pagina’s vindt u enkele resultaten die met onze aanpak behaald zijn. Namen zijn omwille van de privacy gefingeerd.

Tijdens een van onze opdrachten waar we een scan uitvoerden naar de beleving van werkplezier, spraken we Trudy. Trudy is verzorgende bij een thuiszorgorganisatie. Zij werkt al 27 jaar in de thuiszorg en vindt haar vak nog steeds het mooiste wat er is. Het contact met de mensen, de zelfstandigheid, ze zou niet anders willen. Desondanks valt het werk haar soms zwaar. Alle veranderingen, de regels, het gedoe zoals zij het noemt. Dat is niet waarvoor Trudy in de zorg is gaan werken. De dankbaarheid en de reacties van haar cliënten geven Trudy voldoening en zorgen er voor dat zij met plezier haar werk doet. Ze heeft nu weer een nieuwe leidinggevende, de zoveelste al in de afgelopen jaren.

Trudy vertelt hoe zij bij een cliënte van 93 jaar komt. Twee keer per week wordt deze mevrouw gedoucht, meestal door Trudy of collega Willemijn. Daarnaast krijgt zij 2 keer per dag van een thuiszorgmedewerker haar medicatie aangereikt. Mevrouw is eigenlijk altijd opgewekt wanneer de thuiszorgmedewerkers komen en zit wanneer zij gedoucht moet worden klaar met een kopje thee voor haarzelf en de verzorgende.

Op een dag loopt het echter anders. Mevrouw vertelt dat ze erg moe is. Ze ziet er wat grauwig uit. Ze heeft nog geen thee gezet. Trudy vraagt aan mevrouw wat zij zou willen. Ze wil echt niet gedoucht worden, daar is ze te moe voor. Trudy besluit om het douchen te laten voor wat het is, thee te zetten voor mevrouw en het kleine afwasje dat ze in de keuken ziet staan even te doen. Zo kan mevrouw haar dag beginnen.

Mevrouw waardeert dat enorm en zegt tegen Trudy dat zij rustig in haar stoel blijft zitten vandaag. Trudy vertrouwt het niet helemaal en wil een signaal over de situatie van mevrouw aan haar collega’s geven en rapporteert wat zij gedaan heeft deze morgen. Na enige tijd ontvangt de verzorgende een berichtje van haar wijkverpleegkundige. Zij heeft de rapportage gelezen en reageert zeer negatief: Wat Trudy gedaan heeft kan echt niet! Dit is ongeïndiceerde zorg!!

Op onze vraag “En nu?” vertelt Trudy dat ze hetzelfde zal handelen. Maar ze gaat er niet meer over rapporteren. En omdat ze de nieuwe manager onvoldoende kent, heeft ze het voorval niet gemeld.

We namen dit voorbeeld geanonimiseerd mee de organisatie in. In een overleg met de teammanagers bleek dat de manager van Trudy niet op de hoogte was. Ze had niets vernomen van de wijkverpleegkundige. Collectief werd door de managers vooral het handelen van de wijkverpleegkundige goedgepraat. ‘Ze zal wel haar redenen hebben gehad’. Aan het handelen van Trudy en haar gevoel bij de terechtwijzing door de wijkverpleegkundige werd volledig voorbij gegaan. Zou Trudy het dan goed hebben ingeschat om het niet te melden?

Ook de planners waren het met de wijkverpleegkundige eens: dit mocht echt niet.

Uiteindelijk namen we het verhaal mee naar de Raad van Bestuur. Die zaten op één lijn: Het handelen van Trudy vonden zij volkomen terecht. Dat was toch waar ze als organisatie voor staan? Goede zorg: en dat is dus soms anders handelen dan volgens de exacte regels.

Uiteindelijk heeft deze scan geleid tot een herbezinning op de visie op zorg binnen die organisatie. Niet alleen op papier, maar vooral hoe daar dagelijks invulling aan gegeven kan worden. Zodat medewerkers met plezier hun werk kunnen doen, met werkelijk oog voor de cliënten. Daar zijn ze immers de zorg voor in gegaan.

En Trudy?

Trudy is blij dat ze gehandeld heeft zoals zij heeft gedaan en voelt zich gehoord in haar professionaliteit.

Ervaar ook de kracht van eenvoud, bel ons op 06 – 46 33 28 60