ONZE DIENSTVERLENING

Verlagen verzuim of Verhogen inzetbaarheid?

Werving & selectie van nieuwe medewerkers of Behoud van kennis en vaardigheden?

Tegengaan verloop of Gemotiveerde medewerkers?

Inzet dure ZZP’ers of Eigen inzet personeel?

Werken vanuit problemen of vanuit een oplossend perspectief?

De verschillen lijken allicht klein, maar in de beleving zijn ze enorm. Werken vanuit een negatief vertrekpunt  of  werken naar een positief doel? Waar ligt jouw focus?

Met de WKM-Hefboom richt Simpelweg zich op de positieve verandering waarbij problemen ook nog eens opgelost worden. We kiezen voor een hefboom omdat in beweging komen dan  minder energie kost dan wanneer je moet duwen. Tevens is met de hefboom direct een borging gerealiseerd.

WKM staat voor Willen-Kunnen-Mogen, elementen die het gedrag van mensen bepalen. Door een focus op wat belangrijk is (Willen), wat mogelijk is (Kunnen) en waar beperkingen en kansen liggen (Mogen) wordt er een werkelijke verandering teweeggebracht. Dit vraagt  om luisteren en het  betrekken van de medewerkers en cliënten in de oplossingen. Hen verantwoordelijkheid geven om met energie en veerkracht zelf doelen te realiseren en hen daarbij optimaal te ondersteunen. Dit gebeurt onder andere door het stroomlijnen van individuele behoeftes met de doelen van de organisatie.

 

Hiermee wordt naast een gedragsverandering ook gewerkt aan een blijvende systeemverandering.

 

Dit verlaagt het verzuim, de uitstroom van medewerkers, het verlies van kennis en vaardigheden, het aantal klachten, incidenten door agressief gedrag van bewoners , financiële verliezen.

 

Of positief geformuleerd: Zo wordt gewerkt aan het leveren van kwaliteit van leven voor cliënten door medewerkers die met plezier hun werk doen en samen een veerkrachtige, gezonde organisatie vormen.

 

volgende

Ervaar ook de kracht van eenvoud, bel ons op 06 – 46 33 28 60