ONZE VISIE

Simpelweg kiest er voor, om door goed werkgeverschap, het vergiet waarin medewerkers de zorg (snel) weer verlaten te vervangen door een vangnet. Een net dat de medewerker het vertrouwen geeft om te mogen groeien en te klimmen in het aangaan van de uitdagingen waar de zorg voor staat. Uitdagingen die steeds weer nieuwe oplossingen vragen.

Oplossingen die werkelijk passen bij de behoeften van de cliënten en bewoners. Behoeften die het verschil maken of de dag de moeite waard is. Iedere cliënt en bewoner is immers anders. De vervulling van die behoeften geven energie geven en veerkracht. Dit verhoogt de kwaliteit van leven. Is het niet een prachtig vooruitzicht om als medewerker daar een bijdrage aan te kunnen leveren?

 

Bij het achterhalen van de behoeften en het vinden van oplossingen gaat het erom te achterhalen wie de ander is en wat hij of zij werkelijk wil. Dit gaat verder dan bijvoorbeeld alleen de vraag stellen wat iemand wil drinken. De kans dat het antwoord dat dan volgt slechts aansluit bij het aanbod is namelijk groot. Maar we drinken niet allemaal graag koffie of thee.

 

En is dat niet wat medewerkers zelf ook willen: gezien en gehoord worden en zich ondersteund voelen? Dat geeft erkenning, waardering en vertrouwen om met plezier hun werk te doen. Het geeft vitale medewerkers.

Medewerkers die met plezier de kwaliteit van leven van cliënten/bewoners verhogen vormen samen een gezonde en veerkrachtige organisatie. Een toekomst die aantrekkelijk is voor potentiële medewerkers en waar toekomstige klanten graag zorg/ondersteuning van ontvangen.

 

Dat is waar Simpelweg voor staat.

 

Benieuwd wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Nieuwsgierig hoe een traject met Simpelweg vormgegeven kan worden waarbij wij graag horen en zien wat jouw behoeften zijn, zodat we het proces samen kunnen vormgeven? Neem contact op of kijk eerst op de pagina met het soort trajecten waar je aan kunt denken.

Ervaar ook de kracht van eenvoud, bel ons op 06 – 46 33 28 60